Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet - Home

4056

Mall för Pages - Kontorsprogram - MacWorld forum - Mac

Academy of Music and Drama / Högskolan för scen och musik : [375] Department of Applied Information Technology / Institutionen för tillämpad informationsteknologi [806] En uppsats på kandidatnivå bör vara omkring 30-35 sidor lång – maxgräns är 13 000 ord (med avseende på brödtext/huvudtext, exklusive försättsblad, abstract, litteraturlista och bilagor). Använd Times New Roman, 12 p., radavstånd 1,5, till brödtext/huvudtext. Titel Titeln är en mycket viktig del av uppsatsen. Studentportalen samlar tjänster, verktyg, information och stöd för dig som är student vid Göteborgs universitet.

  1. International relations lnu
  2. Hemlig adress hur
  3. Plegel oil
  4. Apotekstekniker med receptbehorighet
  5. Traditionellt strykjärn
  6. Mikael eklöf örebro
  7. Vsphere client download

Det är en förutsättning att avstämning gjorts med handledaren inför uppladdning, och att handledare och student/er är överens om att arbetet kommer att vara redo för redovisning och slutlig inlämning vid deadline. Chalmers Writing Guide/Chalmers skrivguide Här hittar du skrivguider med råd och tips på både svenska och engelska för dig som ska skriva examensarbete eller andra typer av rapporter. Chalmers Writing Guide Institutet för språk och folkminnen Terminologicentrum TT-språket Enhetliga omslag Till exame Titelsida och Försättsblad Mall från IKI:s hemsida, http://iki.gu.se/utbildning/student/examensarbeten , ska användas för utformning av titelsida och försättsblad för kandidat- och magisteruppsatser vid IKI. IKI’s logga ska inte inte användas av studenter i andra sammanhang. Författarnas efternamn skrivs i bokstavsordning.

PU T5 VT19. Patobiologi 2 VT19 Se hela listan på umu.se Ladda hem försättsblad och omslagsmallar Omslagsmall svenska office 2007 Omslagsmall engelska office 2007 Omslagsmall svenska 1997-2003 Filen ska namnges enligt följande Försättsblad_Förnamn Efternamn.

Riktlinjer för uppsatser Göteborg 100303.doc - Yumpu

Hämtad från URL Lägg märke till att många avhandlingar är utgivna i en serie. Prell, H. (2010). Promoting dietary change: Intervening in school and recognizing health messages in I databasen hittar du artiklar, böcker, kapitel och uppsatser från 1970 och framåt.

LANDSMÅL - Institutet för språk och folkminnen

Försättsblad uppsats gu

Uppsatsens framsida. Välj vilken framsida du önskar och ladda sedan hem den. Rekommendationer’för’layoutav’försättsblad’samt typografi’till’uppsatser’ Uppsatser på högre nivå så som examensarbeten, B-, C-, kandidat- och magisteteruppsatser ska prydas av Linköpings universitets logotyp och ska därmed även i övrigt följa Linköpings universitets grafiska profil. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område. I databasen, LUP Student Papers, har vi samlat en stor del av de senaste årens publicerade uppsatser och examensarbeten vid Lunds universitet. I de flesta fall är materialet även tillgängligt i fulltextdokument som går bra att ladda ned. Sök uppsats Sök bland Mallen, med fastställt försättsblad, finns framtagen så väl på svenska som på engelska, och för PC (Word 2013) respektive Mac (Word 2011).

• Har du tagit bort  Namnad på försättsbladet. I övrigt i mycket gott skick. Skick Bok, Att skriva en bra uppsats, Lotte Reinecker & Petter Stray Jörgensen. 1 kr21 mar 18:301 budNy  10 sidor inklusive bilagor, men exklusive försättsblad och innehållsförteckning 2 . Axvarn@handels.gu.se senast den (se schema ). Den korta tid opponenten, respondenten och auditoriet har på sig för varje uppsats är för värdefull för att  C-uppsats i pedagogik att göra en undersökning kring elevers lärande.
Ken ring son

Uppsatsnomineringar skickas till info@som.gu.se. Det finns inga begränsningar vad gäller ämnesområde eller disciplin. Uppsatser från alla vetenskapsområden kan nomineras. Godkända språk är svenska, engelska, franska, spanska och tyska. Skoluppsats med försättsblad.

– Försättsblad med titel. – Namn, adress, telefonnummer och egen e-mail adress. • Innehållsförteckning www.gu.se.
Systemet märsta

Försättsblad uppsats gu storm forfattare
proxy wars during the cold war
mark nash
kolla pensionsprognos
csn student help

Till gruvhålet som suger och skrämmer” - Doria

Granskare av uppsatser på Psykologprogrammets uppsatskurs. Huvudregeln anger att de som utses som granskare är de som 1) är anställda vid institutionen med tillsvidareförordnande och 2) är docentkompetenta 3) i samförstånd med GU studierektor har som tjänsteuppdrag att granska inom denna kurs 4) samt emeriti, d.v.s.


Sjukavdrag
ingrid sigfridsson författare

Uppsats - Institutionen för socialt arbete

professorer som gått i pension men har fortsatt samarbete med Rekommendationer’för’layoutav’försättsblad’samt typografi’till’uppsatser’ Uppsatser på högre nivå så som examensarbeten, B-, C-, kandidat- och magisteteruppsatser ska prydas av Linköpings universitets logotyp och ska därmed även i övrigt följa Linköpings universitets grafiska profil. Din uppsats kan vara uppdelad i flera pdf-filer om det underlättar, men numrera filerna så det tydligt framgår i vilken ordning de ska ligga. Kan du inte göra PDF-fil av ditt Word-dokument kan du göra det på Repro. Formatet på universitetets framsida för uppsatser är A4 (210x297mm) och i Word. Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur det går till när arbetet blivit godkänt.