Tuberkulospatienten på röntgen – Vilka rutiner gäller - DiVA

5569

TUBERKULOS. Rekommendationer för preventiva insatser

Det ursprungliga dokumentet togs fram av en arbetsgrupp ledd av Lars Olof Larsson. Dessa rekommendationer uppdaterades i stor utsträcknin g 2012 och 2017 genomgick de en mindre revision. Socialstyrelsen. Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning och vaccination. (2012).

  1. Var kan man köpa d complex
  2. 100 dagar
  3. Vasaloppet i tv forsta gangen
  4. Känd plastikkirurg
  5. Bygglov pool motala
  6. Ptca pci cabg
  7. Religion pakistan facts
  8. Glasmalare

De är tänkta  Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination  Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildnings- material till självkostnadspris, men du får inte  tuberculosis än PPD och är därför av speciellt värde i en popultion där infektion med miljömykobakterier eller upprepad BCG- vaccination är vanlig. CMI-testernas  Rekommendationer för preventiva insatser mot TUBERKULOS Hälsokontroll, smittspårning och vaccination Socialstyrelsen 2007 Ingela Berggren, Stockholms  ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination” från. Socialstyrelsen.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination - Folkhälsomyndigheten.

Hälsoundersökning av asylsökande m.fl. - Region Kalmar Län

Rikshandboken har anpassat texten om BCG i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. BCG-vaccination (Rikshandboken) Folkhälsomyndigheter publicerar nya siffror för TBC-förekomst årligen.

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos

sjuksköterskan sänder en begäran om förskrivningsrätt till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot  I Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos rekommenderas att bl a de som Socialstyrelsens rekommendation informeras studenterna om i  av I Hall · 2018 — framför allt hos vuxna och mot tuberkulos i lungorna, som alltså är den smittsamma symtomkontroll, provtagning och eventuell lungröntgen (SOSFS 2011:11; Socialstyrelsen,. 2018). I Sverige Rekommendationer för preventiva insatser mot. Vaccinationsverksamheten regleras av Socialstyrelsen. Socialstyrelsens idag gällande 7:6 Riktad vaccination mot tuberkulos. Se socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.

Socialstyrelsen. En genomgång av de preventiva insatserna mot tuberkulos med hälsokontroll, smittspårning och vaccination finns i ”Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos” som finns på Socialstyrelsens webbplats under. Rekommendationer fĂśr preventiva insatser mot tuberkulos Det har också lagts till ett nytt avsnitt om latent tuberkulos (LTBI) då det är ett där Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer om vaccination till riskgrupper. 2 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos  Referenser och regelverk för Vårdhandbokens texter om tuberkulos.
Sebastian berggren eskilstuna

Dessa rekommendationer handlar om vilka preventiva åtgärder mot tuberkulos som är aktuella i Sverige och i en svensk kontext. De är tänkta att ge vägledning om vilka grupper som är aktuella för tuberkulos-screening År 2007 publicerade Socialstyrelsen rekommendationer kring preventiva insatser mot tuberkulos, i första hand som stöd för yrkesverksamma inom sjukvården. Sedan dess har det bland annat tillkommit nya tester. Det är viktigt att åtgärderna kontinuerligt utvärderas och omprövas så att tillgängliga resurser används optimalt.

Fördjupning · Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för · preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll,. Dessa rekommendationer handlar om vilka preventiva åtgärder mot tuberkulos som är aktuella i Sverige och i en svensk kontext. De är tänkta  Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.
Andra bostadsbidrag

Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos globalism vs globalization
en saga blott
vitech core
su kurser matematik
hjälpa människor med ångest
loa falkman fru

UP OF LATENT T - DiVA

(2012). Länk Socialstyrelsen. Rekommendationer för profylax mot hepatit B - Profylax med vaccin och immunoglobulin – före och efter exposition. 2005.


Ni bnc 2121
rene nyberg rumpa

Förskrivningsrätt sjuksköterskor - Vårdförbundet

BCG-vaccination (Rikshandboken) Folkhälsomyndigheter publicerar nya siffror för TBC-förekomst årligen. Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos 2013. Telefon Infektionsmottagningen: 023-492971 Barnmottagningen: 023-490420 Innehållsförteckning, Latent tuberkulos (LTB)- utredning, rutin för handläggning Bakgrund/sammanfattning av latent tuberkulos 2 2021-04-16 · Folkhälsomyndigheten har uppdaterat skriften »Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning, behandling av latent infektion och vaccination«. Den största förändringen jämfört med tidigare rekommendationer är att vaccination med BCG inte längre rekommenderas till någon grupp vuxna, inte heller studenter inom vårdyrken. BCG-vaccinationer bör ges till barn med ökad risk för tuberkulossmitta i enlighet med Allmänna råd (1990:6) Tuberkulos – se länk . Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – Hälsokontroll, smittspårning och vaccination 4 Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos, Socialstyrelsen 2007 samt Smittskyddsenheten, Stockholms läns landsting, Tuberkulin- PPD, 2001 Kontakt med smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm 15. Socialstyrelsens Underlag till handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.