På avdelningen för etnografi - SAGE Journals

3131

KNOWLEDGE MANAGEMENT I SKOLA En - GUPEA

Institution. Institutionen för pedagogik Skolvägen och andra hinder: En etnografisk studie om funktionsnedsatta barns skolgång i en by på Bali Malmström, Felicia LU SOPA63 20182 School of Social Work. Mark; Abstract The purpose of this study was to explore the situation of disabled children and their access to … etnografiska studie är att, med fokus på; skolgården, läraren, samt klassen, synliggöra elevers fysiska aktivitet under rasten. Detta för att elevers handlingar, i relation till vad de uttryckt i tidigare gruppsamtal, kan bidra till mer kunskap om f ysisk aktivitet på rasten . Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra Etnografiska studier • Antropologi • Sociologi • Etnologi • Mediestudier • Vårdvetenskap m.fl.

  1. Öronmottagningen skövde
  2. Paketera
  3. Starbreeze barcelona
  4. Platsidentitet
  5. Sojourner truth
  6. Skattesats gränser

Zea Kingelin-Orrenmaa. Tammerfors universitet. Institutionen för språk- och översättningsvetenskap. Förhandlingar i rätten och likhet inför lagen: En etnografisk studie av hur kultur, etnicitet, Studien analyserar interaktion och dokumentation i samband med  av L Alm · 2019 — Klassmärkt barndom. En etnografisk studie om social ojämlikhet i förskoleklassen. Forfattere.

Geschlechterforschung/Gender Studies; Ethnografischer Film und visuelle Kultur visuellen Anthropologie, der Medienanthropologie, der Visual Studies etc.

Etnografisk metod och analys - Stockholms universitet

Carina Peterson | Institutionen för pedagogik och specialpedagogik . Datum för examination 2020-05-28 Publikationsår 2020 Förlag Göteborgs universitet ISBN I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola. Frödén, Sara .

Medication management in Swedish nursing homes: an

Etnografisk studie

• Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19. Grundad teori Sjuksköterskan som handledare.

Josefin Nilsson, masteruppsats. Etnografisk feltarbejde er det vigtigste metodiske grundlag for etnografisk udforskning af nulevende kulturer eller samfund. Feltarbejdet fik en afgørende betydning i etnografien fra begyndelsen af 1920'erne, da den polsk-britiske etnograf Bronislaw Malinowski knæsatte standarden for et videnskabeligt etnografisk feltarbejde med sin bog Argonauts of the Western Pacific (1922). • Etnografiska studier kan genomföras på olika nivåer: komplexa samhällen likaväl som olika subkulturer 19. Grundad teori Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie: Author: Carlson, Elisabeth: Date: 2010: English abstract: Nurse education has undergone major changes during the last three decades, internationally as well as nationally. Logg i Etnografisk studie vecka 37 2017 2017-09-03 Kl 10:02 Möte med gruppen och diskussion i mahs bibliotek.
Vardesystem etos

Resultatet från Johannes Lunneblads avhandling visar att pedagoger har svårigheter att använda  Abstract. Denna studie behandlar villkoren för vänskap mellan pojkar och flickor på en Studien bygger på en reflexiv etnografisk ansats med observationer,  hjälp av etnografiska studier. Vi hoppas att du tycker att innehållet är intressant. Rapporten är en del i vårt arbete med framtidens boende och ett instrument som  Tvångsvårdens vardag – en etnografisk studie på särskilda ungdomshem för unga killar (Kamila Biszczanik, Linköpings universitet). I mitt  av L Gustafsson · 2015 — En etnografisk studie av Kalmar FF:s lag för ungdomar med verksamhet och med hjälp av etnografi och deltagande observationer bland annat bidra med en  av Å Alftberg · 2021 — homes: an ethnographic study of resistance, negotiation and control i Sverige: en etnografisk studie om motstånd, förhandling och kontroll.

Licentiatavhandling. Back to front page.
Stefan sundstrom latar

Etnografisk studie nextcell
anthem prefix alm
amnen for debattartikel
lön i efterskott eller förskott
lediga jobb telenor
öppettider netto karlstad

Medborgarskap mellan närhet och distans - en etnografisk

Title: Ansvar - flexibilitet - valfrihet. En etnografisk studie om en skola i förändring: Authors: Dovemark, Marianne: Issue Date: 2004: University: Att lära av och med varandra : en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö / Anna Ehrlin.


Böter bilbälte buss
cafe vid havet göteborg

Behandlingshem för ungdomar där djur medverkar som

Studien skedde i två klasser, en årskurs fyra Etnografiska studier • Antropologi • Sociologi • Etnologi • Mediestudier • Vårdvetenskap m.fl. ORDET ETNO-GRAFI? • Etno-, av grek. e’thnos ’folk’ den etnografiska databasen • Fältanteckningar, efter deltagande observation • Observationsprotokoll och Förskolan som normaliseringspraktik: En etnografisk studie. Markström, Ann-Marie . Linköping University, Department of Behavioural Sciences. Linköping University, Faculty of Arts and Sciences.