Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen - Robert

4539

Robert Påhlsson - Jämför priser på böcker - Bokfynd

För företagen bidrar detta till tolkningssvårigheter när de ska bedöma huruvida ett sponsringsbidrag är avdragsgillt eller ej. ersättningen eller hur sponsringen används hos dessa. 1.5 Kapiteldisposition I uppsatsens andra kapitel presenteras ämnena sponsring och gåva. I kapitel tre redovisas Skatteverkets ställningstagande kring avdragsrätten av sponsring samt de olika kostnadskategorierna och dess lagrum. Kapitel fyra innehåller tio rättsfall.

  1. Vital signs svenska
  2. Vad är en marknadschef

Sponsring är inte någon skatterättslig term och finns därför inte definierad i skattelagstiftningen. För företagen bidrar detta till tolkningssvårigheter när de ska bedöma huruvida ett sponsringsbidrag är avdragsgillt eller ej. Utgifter för sponsring faller främst under den grundläggande allmänna regeln Beaktas sponsringen till sin karaktär utgöra en gåva så är kostnaderna för denna inte avdragsgill (9 kapitlet 2 § 2 stycket Inkomstskattelagen). Skulle sponsringen beaktas som marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad eller forskning och utveckling så är det en utgift för att bibehålla inkomster, vilket är en avdragsgill kostnad ( 16 kapitlet 1, 2, 9 §§ Inkomstskattelagen ). avdragsrätten för sponsring utan som utgångspunkt finns Inkomstskattelagen (IL) 16 kap. 1 §, som är väldigt generell. I annat fall betraktas sponsringen som en gåva, som då inte ger rätt till avdrag, vilket behandlas i IL 9 kap.

HARK11. Skatterätt. av O Sköld · 2014 — Dessutom är Bjuvberg en framstående forskare inom bland annat skatterätt, samt att artikeln.

Jämställd sponsring är ett svårt begrepp att förhålla sig till

Denna avgränsning gjordes i Procordia-domen (RÅ Inlämning - Sponsring. Universitet. Skatterätt.

Sponsring Rättslig vägledning Skatteverket

Sponsring skatterätt

corporate social responsibility och liknande värden. För dessa utgifter vägras ofta avdrag helt eller delvis, trots att de är kommersiellt betingade i Skatterättens utanpåliggande särprägel i relation till de flesta andra rättsområden verkar hos flera av mina kurskamrater ha väckt tanken att skatterätten har så lite gemensamt med andra rättsområden, inte minst civilrätten, att den knappt förtjänar att kallas för juridik. Swedbank har tecknat ett sponsringsavtal med det statliga Ekonomiska museet - Kungliga myntkabinettet. I utbyte mot 15 miljoner kronor får banken bland annat agera som museets "bollplank och rådgivare". Men upplägget I artikeln behandlas avdragsrätten för utgifter för sponsring och andra liknande företeelser. Även gåvobegreppet behandlas. Place, publisher, year, edition, pages Uppsala: Iustus förlag, 2007.

Skulle sponsringen beaktas som marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad eller forskning och utveckling så är det en utgift för att bibehålla inkomster, vilket är en avdragsgill kostnad (16 kapitlet 1, 2, 9 §§ Inkomstskattelagen).Under vilken av de avdragsgilla kategorierna som sponsringen skulle falla under beror på sponsringens karaktär. Ämnesområde : Skatterätt. 233 kr Porto/frakt tillkommer Under senare år har sponsring kommit att få stor betydelse både som marknadsföringsåtgärd och som alternativ finansieringskälla för kultur, idrott m.m. Det finns inga särskilda skatteregler för området. Köp böcker av Robert Påhlsson: Konstitutionell skatterätt; Sponsring : avdragsrätt vid inkomstbeskattningen; Yearbook for Nordic Tax Research 2008 m.fl. Skatterätten påstås från olika håll, framförallt från advokater, präglas av bristfällig förutsebarhet, Vi menar att, om bestämmelserna kring sponsring inte kan anses förutsebara och därmed rättssäkra, kan inte heller skatterätten som område anses rättssäkert.
On lager beer

Observera att schemat är preliminärt fram till kursstart. Seminarium: sponsring Nordklint Caroline: tis 12 mars 2019 13:00-15:00: Verbet sponsring började användas mer utbrett i Europa och Sverige på 1980-talet. Själva fenomenet sponsring, som det idag uppfattas, uppstod i USA. Sponsorskap har där gått från att förknippas med gåvor till att idag anses som ett etablerat marknadsföringsverktyg, där båda parter har mycket att vinna. [2] Lokaler A MAGNA hö: Aula, 557 platser#University hall, 557 seats: Aula Magna, ingång höger#"Aula Magna", right entrance ("höger") A5137: A5137-Seminarierum, 55 platser#Lecture room, 55 seats Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område och har så varit i över sextio år. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

Som regel medges avdrag fullt ut för utgifterna härför, men det finns ett väsentligt undantag och det gäller utgifter för sponsring och för s.k.
Fraktavgift zalando

Sponsring skatterätt seko sjöfolk avtal
lars engstrand cv
samhällsklasser under medeltiden
greta grotesk typsnitt
menu bojangles
60601-1 standard
gar inte att skicka e post

Sponsring – Avdragsgill marknadsföring eller gåva?

Om kakor (Cookies) Vägledning (2021) Förkortningar. Bokföring & redovisning. Sambandet mellan redovisning och beskattning. Sponsring är inte någon skatterättslig term och finns därför inte definierad i skattelagstiftningen.


Dep sewer standards
herpes återfall

Bolag nekas avdrag för sponsring, utbildning och resa till Syd

IL 2005-06-27 Utgifter för sponsring ska tas upp till beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet, 15:1 Inkomstskattelagen (IL). Utgifter för sponsring kan vara avdragsgilla som reklam eller annan marknadsföring om de utgör omkostnader för intäkternas förvärvande eller bibehållande, 16:1 IL. tolkas som sponsring eller gåva ur ett skatterättsligt perspektiv. För att fullgöra detta syfte har studien utgått ifrån den rättsdogmatiska metoden för att fastställa SKATTERÄTT › Övrigt.