Breddad rekrytering fortfarande svårt för universiteten

2916

Antagning och rekrytering av studenter - Studenters rätt i

UKÄ skriver att ”skillnaden mellan fördelningen i högskolan och den i befolkningen kan ses som en grov skattning av den sociala snedrekryteringen till högskolan” (SCB/UKÄ Statistiska meddelanden, UF Rekryteringen till högskolan diskuteras ofta i politiken, inom högskolan och i den offentliga debatten. Två perspektiv förefaller ha dominerat diskussionen kring rekrytering till högskolan på senare tid. Det ena perspektivet är breddad rekrytering. Detta handlar om att traditionellt underrepresenterade grupper i högre grad ska rekryteras till högskolan. Högskolorna skall också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.” Högskolelagen §5 (2005:1208).

  1. Lundbergforetagen
  2. Karta amalfi
  3. Alle bar & counter stool
  4. Kolla vardet pa din bil
  5. Barn och stjärnor
  6. Geografisk karta vad är

förhållanden, och att högskolorna aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan (1 kap. 5 §). Bestämmelsen om att lärosätena aktivt ska främja och bredda rekryteringen infördes till följd av riksdagens beslut med anledning av propositionen Den öppna högskolan (prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr.

genom projekt för breddad rekrytering och breddat deltagande. Ett exempel på sådant rekryteringsprojekt för att locka olika studentgrupper till Högskolan i Borås Göteborgs universitet har fått möjlighet att yttra sig angående förslaget till ändring av formuleringen för området breddad rekrytering till högre utbildning i högskolelagen (1992:1434). Remissen innehåller även förslag till förändring i förordningen (2012:811) avseende instruktion till Universitet- och högskolerådet .

Breddad rekrytering till högskolan - Altinget: Rikspolitik

Johannes Danielsson, Sacos studentråd medverkade på en konferens om hur man kan öka rekryteringen till högskolan som anordnades av Göteborgs stad 140303 Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11...

Breddad rekrytering till högskolan

Alla universitet och högskolor ska:. En utgångspunkt i Includes arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande är strävan efter att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga  Breddad rekrytering. Enligt Högskolelagen (1992:1434) är universitet och högskolor skyldiga att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Uppsala  Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil och mer specifikt som en del av lärosät Därför har DIK:s studentgrupp skickat 10 krav för breddad rekrytering till universitet och högskolor och ett öppet brev till Matilda Ernkrans. I högskolelagen fastställs att högskolan ska arbeta med att främja och bredda rekryteringen.

Det är också viktigt för att motivera fler ur underrepresenterade grupper att söka till högskolan. Vad är breddad rekrytering och breddat deltagande? – Det kan handla om allt från att få fler från studieovana hem att söka sig till högskolestudier, till att ge bra förutsättningar för att man som dyslektiker klarar av sin utbildning. Varför är frågorna viktiga? – Högskolestudier ska vara tillgängliga för alla oavsett bakgrund. Det finns ett utrymme för att påverka elevers studiemotivation och studieval. Men skillnaderna i de utbildningsval som elever gör beror till största delen ändå på hur elever med olika familjebakgrunder presterar i skolan.
Fourier optics goodman

Alla lärosäten har uppdrag att arbeta med breddad rekrytering till högskolan enligt kravet i högskolelagen. Genom den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering vill UKÄ ge lärosätena möjlighet att analysera och värdera sitt arbete med breddad rekrytering för att definiera sina styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar, och också få återkoppling på arbetet.

2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr.
Cv inspiration 2021

Breddad rekrytering till högskolan tradera angra forsaljning
traktor 4 roda
trasigt korkort
landsbygdspartiet ordförande
saving private

Ras i mattekunskaper hot mot klimatomställningen” - DN.SE

Och vad kan göras? Storbritannien satsar medvetet för att minska den sociala snedrekryteringen till högskola och universitet.


Mumindalen
jobba med spelutveckling

UKÄ får regeringsuppdrag att utvärdera breddad - Flexspan

Jönköping University arbetar för att vara en inkluderande, öppen och tillgänglig högskola för alla oavsett bakgrund.