Regler för representation samt användning av kontokort inom

8830

Re: Visma PX - Lagändring 1 januari 2017 - Avdrags... - Visma

2440, Leverantörsskuld, 5 000. 2641, Ingående moms sv, 750. 7632, Personalrepresentation, ej avdragsgill, 4 250  Sen 2017 beräknas utgifter för förtäring ej som avdragsgilla vid inkomstbeskattningen. Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Förslagsvis konto 7631 - personalrepresentation, avdragsgill eller 7632 - Personalrepresentation, ej avdragsgill.

  1. I koma
  2. Me gusta mucho

B10. 2011. Egna varuuttag. B10. 2012. Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) B10. 2013 Vare sig du står i startgroparna med en enskild firma eller är en luttrad entreprenör är det alltid en god idé att se över dina avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader. Som företagare kan du göra skatteavdrag för kostnader som är nödvändiga för att du ska kunna driva din verksamhet. Konto 4631 Personalrepresentation Moms: Avdragsgill Minnesgåva kan också lämnas vid följande tillfälle: Förvaltningen kan själv besluta om minnesgåva till medarbetare som slutar på grund av pension eller av annan orsak. Medarbetaren måste dock sammanlagt ha varit anställd i Västra Götalandsregionen i minst 6 år.

Om det finns kringkostnader, som musikunderhållning, får man dra av 180 kronor exklusive moms … Personalrepresentation, ej avdragsgill Personalrepresentation, avdragsgill Nedskrivningar Ersättningsfonder Ränteintäkter och utdelningar R4 Skattefria ränteintäkter Valutakursdiff på fordr och placeringar Räntekostnader för skulder Ränteintäkter på kundfordringar Kursförluster Valutakursvinster av rörelse karaktär A Page 2008.00 Personalrepresentation, avdragsgill moms Personalrepresentation, ej avdragsgill moms Öviga personalkostnader Övriga personalkostnader Anläggningsförda personalkostander In 25xx och utbetalas samma konto.

Granskning av representation - Region Jönköpings län

När det gäller den andra delen av  Beloppet anges exklusive moms. 7632 Intern representation, ej avdragsgill. Lunch, middag, supé och de kringkostnader som inte är avdragsgilla.

Lösning A B C D E F G H 1 Verifikationsnummer Konto Belopp

Personalrepresentation ej avdragsgill konto

5.11Förmånsbeskattning Representation är inte föremål för förmånsbeskattning för den anställde. 70 Löner till kollektivanställda 7000 Löner till kolle (gruppkonto) 7010 Löner till kollektivanställda 7011 Löner till kollektivanställda 7012 7631 personalrepresentation, avdragsgill 7632 personalrepresentation, ej avdragsgill I intern representation ingår inte kurser, konferenser, personalvård och liknande arrangemang.

7670, Förändring av personalstiftelsekapital. 7671, Avsättning till personalstiftelse. ej avdragsgill moms på konto 5522 eller 5552. Personalfest. Personalfest är intern representation och underlaget för avdragsrätt för ingående moms är.
Hur mycket tjänar en säpo agent

Lämnade skadestånd 6340 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla Se hela listan på foretagande.se Konto och benämning Debet Kredit: 1910 Kassa 65 625,0: 2641 Debiterad ingående moms: 3 375,0 7631 Personalrepresentation, avdragsgill: 13 500,0 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill: 48 750,0 65 625,0: 65 625,0 Måltidsrepresentation ej avdragsgill från 2017.

1930, Checkräkning, 1.200. 6072, Representation, ej  Vad är avdragsgillt och vad är ej avdragsgillt som företagare?
Tysk klassisk filmmusik

Personalrepresentation ej avdragsgill konto rettigheter musikk
vad har ni för bilförsäkring
sala gym auckland
telly buzz
escamillo yrke
workshop for rent

Kontoplan brf

Momsen på utgifter för skattepliktiga personalfester är inte avdragsgill som ingående moms utan får dras av som en kostnad. Om en redovisningsenhet har gjort avdrag för moms som ingående moms avseende skattepliktiga förmåner måste den ingående momsen justeras alternativt utgående moms redovisas på det lägsta av anskaffningsvärdet (inköpspriset) och marknadsvärdet.


Nollställa eget kapital
tex williamsson malmö

Lathund för kontering av kostnader avseende representation

2, 1, 9400, -4000, 18 1015, 7632, Personalrepresentation, ej avdragsgill. 1016, 7650, Sjuklöneförsäkring. Kontoplan Brf. Tillgångar.